Clona v objektivu fotoaparátu slouží k regulaci množství světla, které proniká do snímače nebo film. Je to tzv. clona, která se otevírá a zavírá, aby regulovala velikost otvoru. Čím větší otvor, tím větší množství světla proniká do snímače a naopak. Clona se označuje jako F-číslo, kde nižší číslo znamená větší otvor a vyšší číslo znamená menší otvor.

ISO je standard pro měření citlivosti filmu nebo snímače v digitálních fotoaparátech. Čím vyšší hodnota ISO, tím vyšší citlivost snímače nebo filmu. To znamená, že fotoaparát může snímat obraz i při nižším světelném toku. Výhodou vyšší citlivosti je, že fotograf může fotit rychlejším časem závěrky nebo menším clonovým číslem, což umožňuje fotografovat za horších světelných podmínek nebo za pohybujícími se objekty. Nevýhodou vyšší citlivosti je však vyšší šum na snímcích.

Expoziční čas je doba, po kterou je otvor v objektivu fotoaparátu otevřen, takže světlo může vstoupit do fotoaparátu a dopadnout na film nebo senzor. Je to jedna z klíčových proměnných při fotografování, která ovlivňuje množství světla, které dopadá na film nebo senzor a tedy i expozici fotografie.

Krátký expoziční čas znamená, že otvor v objektivu bude otevřen jen krátce, což způsobí, že do fotoaparátu pronikne jen malé množství světla a fotografie bude tmavší. Delší expoziční čas znamená, že otvor bude otevřen déle, což dovoluje více světla proniknout do fotoaparátu, což může vést k jasnější fotografii.

Hloubka ostrosti je v fotografii označení pro oblast, ve které jsou objekty na fotografii zaostřené a vypadají ostré. Tato oblast je definována jako rozmezí vzdáleností před a za zaostřeným objektem, kde jsou objekty stále dostatečně ostré, aby byly rozpoznatelné.

Bracketing v fotografii je technika, kdy se pořídí několik fotografií stejné scény s různými expozicemi. Tyto fotografie jsou následně spojeny do jednoho snímku, který má větší rozsah světlosti a detailů. Tento proces se nazývá HDR (High Dynamic Range).

Dynamický rozsah je rozdíl mezi nejsvětlejší a nejtmavší částí obrazu, který fotoaparát nebo snímač dokáže zachytit a zobrazit. Vyjadřuje se v počtu stop (EV) a závisí na citlivosti snímače, cloně, expoziční době a dalších faktorech.

Pokud dynamický rozsah obrazu překračuje schopnosti snímače nebo fotoaparátu, mohou být některé oblasti snímku přepálené (s vysokým jasem) nebo podexponované (s nízkým jasem), což může vést ke ztrátě detailů a kontrastu.

HDR (High Dynamic Range) je technika v fotografii, která spočívá v kombinaci několika fotografií s různými expozicemi do jediného snímku. Cílem této techniky je získat větší rozsah světlosti a detailů, než by bylo možné zachytit pomocí jedné expozice.

Expozimetr je součástí fotoaparátu, která slouží k měření množství světla, které dopadá na snímač při expozici. Expozimetr umožňuje fotoaparátu přesně nastavit správnou kombinaci clony, expoziční doby a citlivosti snímače, aby byla dosažena optimální expozice snímku.

Auto-ISO je funkce digitálních fotoaparátů, která umožňuje fotoaparátu automaticky upravovat citlivost snímače na základě světelných podmínek. Když je funkce Auto-ISO zapnuta, fotoaparát sám vybírá nejlepší citlivost snímače vzhledem k nastavení clony a rychlosti závěrky, aby dosáhl optimální expozice.