Expoziční režim – P

,

Clona, čas a ISO jsou tři parametry, které řídí míru osvitu snímku (expozice). Tvoří expoziční trojúhelník.
Režimy P, A (Av), S (Tv), M jsou expoziční režimy – každý z nich umožňuje nastavovat různě velkou část expozičních parametrů. Můžeme je nastavovat sami, nebo je nechat na automatice fotoaparátu. Expoziční režim se nastavuje pomocí k tomu určeného voliče.

Programová automatika P

Režim P (také označován jako Program AE) je režim velmi podobný plné automatice. Sám nastavuje expoziční čas i clonu ale zásadní rozdíl oproti plné automatice je v tom, že v režimu P je možné volně nastavovat všechny ostatní hodnoty, jde o zapnutí/vypnutí blesku, výběr zaostřovacího bodu, metodu měření expozice, expoziční kompenzaci, vyvážení bílé a mnoho dalších.
Pokud budete mít citlivost ISO nastavenou na AUTO, tak za vás automatika nastaví i tuto hodnotu. Je to výhodné, ale zároveň nebezpečné v tom, že vysoké hodnoty přinesou víc šumu do fotky.

Režim P automaticky řídí clonu a čas. ISO a řada dalších parametrů se nastavuje ručně

Auto ISO

V režimu P se obvykle ručně nastavuje ISO citlivost a režim P jí zachová. Na některých fotoaparátech však s povolenou funkcí „Auto-ISO“ režim P ovládá i ISO citlivost. Na to pozor, když snímáte slabě osvětlené scény ze stativu a kvůli nízkému šumu jste záměrně nastavili nízké ISO. Funkce Auto-ISO vám ho totiž sama přestaví na vysoké hodnoty a znehodnotí snímek!

Posun programu (Flexible program, Program Shift atd.)

Jedna z odlišností režimu P od plné automatiky je v možnosti libovolně přepínat takové kombinace expozičního času a clony, které zachovají stejnou expozici. V praxi totiž vede ke stejné expozici mnoho dvojic expoziční čas/clona. Například dojde-li automatika k závěru, že správná expozice je 1/100 s při f/5.6, tak stejné expozice lze dosáhnout kombinací třeba 1/80 s při f/6.3 nebo 1/250 s při f/3.5. Změna světla způsobená změnou clony je tak kompenzována opačnou změnou času. Posun programu umožňuje listovat v těchto dvojicích a vybrat si tu, která odpovídá vašemu záměru. Clonou se určuje hloubka ostrosti kdežto čas se podřizuje pohybovému managementu. Bohužel ne všechny fotoaparáty možnost posunu programu mají.

Expoziční kompenzace

Pokud v režimu P provedete expoziční kompenzaci, fotoaparát bude upravovat hodnoty podle strategie režimu P. Světlo lze buď přidat a získat světlejší snímek (+EV) nebo naopak ubrat a získat tmavší snímek (¬EV).

Z praxe

Mnoho fotografů považuje ruční režim za svatý grál fotografie a pokud nefotíte v manuálním režimu, pak nejste fotografem. Nesmysl!

Manuální režim je nástroj, stejně jako všechny ostatní režimy, které používáte. Nakonec jde ve scéně vždy o výběr zda chceme pracovat s časem nebo clonou. A většina profesionálních fotografů využívá převážně režim prioritu clony A/Av nebo prioritu času S/Tv.

Při fotografování v manuálním režimu máte na starosti nastavení všech složek expozice; f-stop (clona), rychlost závěrky a ISO. Uvědomte si, že většina digitálních fotoaparátů má automatické ISO , takže pokud chcete fotografovat v pravém manuálu, ujistěte se, že je automatické ISO vypnuto.