Expoziční režimy

Clona, čas a ISO jsou tři parametry, které řídí míru osvitu snímku (expozice). Tvoří expoziční trojúhelník.
Režimy P, A (Av), S (Tv), M jsou expoziční režimy – každý z nich umožňuje nastavovat různě velkou část expozičních parametrů. Můžeme je nastavovat sami, nebo je nechat na automatice fotoaparátu. Expoziční režim se nastavuje pomocí k tomu určeného voliče.

  • Automatický režim – expoziční parametry určuje fotoaparát. Fotograf do jejich volby nemá možnost přímo zasahovat.
  • Poloautomatické expoziční režimy – některé expoziční parametry zadává ručně fotograf, jiné dopočítává fotoaparát tak, aby celková expozice byla přijatelná.
  • Manuální režim – expoziční parametry nastavuje ručně fotograf, fotoaparát do nich nezasahuje.

Jaké jsou fotografické režimy fotoaparátu?

Automatický režim

  • Automatika s řízením blesku
  • Automatika s zákazem použití blesku
  • Scénické režimy s přednastavením

Poloautomatický režim

  • Režim s prioritou clony
  • Režim s prioritou času
  • Režim programu P

Manuální režim

  • Plně manuální režim

Zjednodušeně

Automatika a scénické režimy – pokud si zatím vůbec nevíte rady, ale raději nepoužívejte

P – univerzální expoziční režim pro většinu situací, umožní vám díky posunu expozice lépe pochopit závislost času, clony a citlivosti

S/Tv – pro fotografování pohybu – a to v případě, kdy má být pohyb zmražený v jeden okamžik anebo naopak zachycený v čase jako například tekoucí voda

A/Av – pro práci s hloubkou ostrosti – tedy v okamžiku kdy snímáte portréty či makro (malá hloubka), anebo naopak krajinu, kdy je potřeba větší hloubka ostrosti

M – plně manuální režim je vhodný vyloženě do ateliéru, případně tam, kde se příliš nemění (jasově) míra osvětlení a snímaná scéna