Formáty obrazových dat

Zjednodušeně

HEIF/HEIC, JPG – jsou nejčastější formáty souboru fotografií, které nabízí vysokou kvalitu a nízkou datovou náročnost
TIFF – je formát s vysokou i bzeztrátovou kvalitou fotografií, vhodný pro další zpracování fotografie, zabírá hodně místa!
DNG, RAW (NEF, CRW..) – Raw formát je soubor se surovými nezpracovanými daty, produkován fotoaparáty ke zpracování
PNG, GIF – formáty podporující průhlednost, vhodné na grafiku a grafické prvky, nevhodné pro fotografie

1. JPEG

JPEG, JPG je nejčastěji používaným typem souboru pro fotografie. Dlouhé roky byl jako nejvhodnější formát pro ukládání fotografií. Metoda komprese je obvykle ztrátová, což znamená, že některé původní obrazové informace jsou ztraceny a nelze je obnovit, což může mít vliv na kvalitu obrazu. Ve standardu JPEG je definován volitelný bezeztrátový režim. Tento režim však u produktů není široce podporován.
Ztrátová komprese JPG vytváří  viditelné artefakty a rušivé prvky, které se ve fotografii ztratí, ale díky tomu není JPG vhodný formát pro obrázky s textem, perokresbou

JPEG / JFIF podporuje maximální velikost obrázku 65 535 × 65 535 pixelů, (4 Gigapixely v poměru 1: 1)
JPEG může obsahovat běžně používané barevné profily sRGB a Adobe RGB, protože tyto barevné prostory používají nelineární transformaci.
JPEG je běžně 8 bitový soubor, ale s rozšířením dokáže mít i 12bitů. Dynamický rozsah u 8 bit JPEG činí asi 11 stop
Nejpoužívanější formát souboru a standard pro fotoaparáty

2. HEIF / HEIC

HEIF je nový typ souboru od roku 2015, díky své kompresi může být uloženo dvakrát tolik informací, než ve stejném rozměru JPEG , což vede k lepší kvalitě obrazu. HEIF také podporuje animaci a je schopen ukládat více informací než animovaný GIF v malém zlomku velikosti. Formát HEIF je nejspíše budoucí následovník formátu JPG a budeme se s ním setkávat čím dál víc.

3. WEBP

WEBP formát byl poprvé oznámen společnosti Google v roce 2010 jako nový otevřený standard pro ztrátovou komprimovanou grafiku, která produkuje menší soubory srovnatelné kvality obrazu jako starší formát JPEG. Dnes tento formát podporuje ztrátovou i bezeztrátovou kompresi, průhlednost, animaci, profil ICC , metadata XMP a obklady (skládající se velmi velké obrázky z maximálních 16384 × 16384 dlaždic).

Víc než náhrada stávajícího JPEG formátu, se využívá pro animovanou grafiku, kde jasně překonává stávající formát GIF.

WEBP podporuje průhlednost a animaci.
I přes podporu internetových prohlížečů a operačních systémů není tento formát hojně užíván a podporován grafickými programy.

4. PNG

PNG jsou vhodné pro interaktivní dokumenty, jako jsou webové stránky, ale nejsou vhodné pro tisk. Přestože jsou PNG „bezeztrátové“, což znamená, že je můžete upravovat a nesnižovat kvalitu, mají stále nízké rozlišení.

Důvodem, proč jsou PNG používány ve většině webových projektů, je to, že můžete uložit svůj obrázek s více barvami na průhledném pozadí. Díky tomu je mnohem ostřejší obraz v kvalitě webu.

PNG podporuje 24 bitovou (RGB) nebo 32 bitovou (RGBA) paletu barev.
PNG byl vyvinut pro přenos obrázků a nikoliv pro profesionální grafiku, proto podporuje jen RGB a CMYK profil.
Největší využití pro grafické prvky, loga a webovou grafiku.

5. GIF

GIF je běžný typ souboru pro webové projekty, kde se obrázek musí načíst velmi rychle, na rozdíl od toho, který si musí zachovat vyšší úroveň kvality.
GIFy jsou nejčastěji ve své animované podobě, což je vše na stránkách Tumblr a v bannerových reklamách. Vypadá to, že každý druhý den máme nový animovaný GIF Grumpy Cat nebo Honey Boo Boo . Ve své základní podobě jsou GIFy vytvořeny až do 256 barev v barevném prostoru RGB. Vzhledem k omezenému počtu barev je velikost souboru drasticky snížena.

6. TIFF

TIF je velký rastrový soubor, který neztrácí kvalitu. Tento typ souboru je známý pro použití „bezeztrátové komprese“, což znamená, že původní obrazová data jsou zachována bez ohledu na to, jak často můžete původní soubor kopírovat, znovu ukládat nebo komprimovat.

I přes schopnost obrázků TIFF obnovit jejich kvalitu po manipulaci byste se měli vyhnout použití tohoto typu souboru na webu – načítání může trvat věčně. Soubory TIFF se také běžně používají při ukládání fotografií pro tisk.

Slouží jako archvační formát nebo formát pro tisk fotografií, protože neztrácí kvalitu (dá se říct, že jde o bitmapu s bezztrátovou kompresí a hodně širokými možnostmi) , ale proto je taky velikost souboru proti JPEG velká!
Podporuje 32bitový formát CMYK nebo 24bitový formátu RGB, podpora vícestránkového souboru
Maximální velikost bitmapy: 4294967295 × 4294967295 pixelů

7. RAW

Formát RAW je v tomto seznamu nejméně zpracovaným typem obrázku – často se jedná o první formát, který obraz zdědí, když je vytvořen. Když pomocí fotoaparátu vyfotografujete fotografii, okamžitě se uloží ve formátu surového souboru. Pouze když nahrajete médium do nového zařízení a upravíte jej pomocí obrazového softwaru, uloží se pomocí některého z výše uvedených rozšíření obrázků.

Snímky RAW jsou cenné, protože zachycují všechny prvky fotografie bez zpracování a ztráty malých vizuálních detailů. Nakonec je však budete chtít převést do rastrového nebo vektorového typu souboru, aby je bylo možné přenést a změnit velikost pro různé účely.

Existuje několik formátů RAW souborů, náhledem na nejčastější:

CR2: Toto rozšíření obrazu znamená Canon RAW 2 a bylo vytvořeno společností Canon pro fotografie pořízené pomocí vlastních digitálních fotoaparátů. Ve skutečnosti jsou založeny na typu souboru TIFF, díky čemuž jsou vysoce kvalitní.
CRW: Toto rozšíření obrazu bylo také vytvořeno společností Canon, předcházející existenci CR2.
NEF: Tato přípona obrázku je zkratka pro Nikon Electric Format a je typem souboru RAW vytvořeným Nikonem. Tyto obrazové soubory skutečně umožňují rozsáhlé úpravy beze změn typů souborů za předpokladu, že k úpravám dochází pomocí zařízení Nikon nebo pluginu Nikon, dnes CameraRAW.
PEF: Tato přípona obrázku představuje elektronický formát Pentax, typ obrazového souboru RAW vytvořený digitálními fotoaparáty Pentax.
Více o RAW souborech v dalaších článcích

Porovnání velikosti fotografie v různém formátu

RAW (DNG) originál 31.3 MB
JPEG vysoká kvalita 6.10 MB ?
JPEG střední kvalita 0.49 MB
HEIF bezztrátová komprese 2.98 MB ???
HEIF ztrátová komprese vysoká kvalita 0.37 MB
WEBP bezztrátová komprese 6.40 MB ??
WEBP ztrátová komprese vysoká kvalita 1.47 MB
PNG 7.92 MB ?
GIF 0.30 MB ?
TIFF s LZW 13.81 MB ?
BMP 22.79 MB ?

Nejvíce efektivní se zdá být formát HEIF, který u bezztrátové i ztrátové komprese a při 32bitové barevné hloubce vykazuje vysokou kvalitu při malé velikosti souboru. PNG je nejméně vhodný formát pro ukládání fotografií. GIF je nevhodný, protože podporuje jen 256 barev a BMP je bitmapa, která zabírá místo, proto se nahrazuje TIFF.