Zoom vs. ohnisko

Když se podíváte na specifikace objektivů, může se stát, že vidíte dva objektivy s označením “zoom 4x”. Může se vám zdát, že tyto objektivy by měly mít stejnou schopnost přiblížení, ale to není vždy pravda. Skutečnost, že mají stejný zoom faktor, není jediným faktorem, který ovlivňuje schopnost přiblížení

Slovo “zoom” má v oblasti digitální fotografie velmi silnou přitažlivost. Když slyšíme tento termín, okamžitě si představíme fotoaparát s širokým rozsahem ohniska, který nám umožní přiblížit se k objektu a zachytit každý detail. Avšak, jak se ukazuje, zoom není vždy nejdůležitější faktor při výběru vhodného objektivu pro vaši fotografickou potřebu.

Zoom byl pojem co v dřívějších dobách kompaktních digitálních fotoaparátů byl hlavním lákadlem. Ale ve skutečnosti to neznamená skutečné přiblížení a zrcadlovek a bezzrcadlovek se skoro nepoužívá.

Zoom a ohnisková vzdálenost jsou dva pojmy, které se často objevují v souvislosti s fotografickými objektivy a mohou být pro začátečníky zdrojem zmatku. V tomto článku se podíváme na to, co tyto pojmy znamenají a jak se liší.

Je tedy důležité si uvědomit, že zoom faktor sám o sobě nemusí být jediným měřítkem pro schopnost přiblížení objektivu. Pokud se chceme skutečně přiblížit k našemu tématu, měli bychom zvážit také další faktory, jako jsou ohnisková vzdálenost, velikost snímače a maximální clonové číslo. Pamatujme si, že čím větší ohnisková vzdálenost a menší maximální clonové číslo, tím větší bude schopnost přiblížení objektivu.

Objektivy s proměnným ohniskem, neboli zoom objektivy, jsou stále oblíbenější volbou pro fotografy všech úrovní. Tyto objektivy umožňují rychlou změnu ohniskové vzdálenosti a také zvětšení a zmenšení zorného úhlu. Nicméně, mnoho fotografů se často ptá, jaký má jejich objektiv zoom, a jak se to měří.

Zoom faktor

Zoom, neboli přibližovací schopnost objektivu, se měří jako poměr maximální a minimální ohniskové vzdálenosti. Tento poměr se obvykle označuje jako “zoom faktor”. Například, objektiv s ohniskovou vzdáleností 18-55mm bude mít zoom faktor 3x (55/18 = 3), protože jeho maximální ohnisková vzdálenost je trojnásobkem minimální.

Je však důležité si uvědomit, že zoom faktor sám o sobě nemusí nutně poskytnout přesné měřítko pro přibližovací schopnost objektivu.
Například, objektiv s ohniskovou vzdáleností 100-400mm a objektiv s ohniskovou vzdáleností 200-800mm oba mají zoom faktor 4x, ale druhý objektiv poskytuje mnohem větší přibližovací schopnost.

Většina výrobců objektivů uvádí zoom faktor v popisu produktu, ale je důležité si uvědomit, že to nemusí být jediné měřítko pro přiblížení.

Ohnisková vzdálenost

Tento pojem se týká vzdálenosti mezi ohniskem objektivu a senzorem fotoaparátu (nebo filmem). Ohnisko je bod, ve kterém se paprsky světla, které vstupují do objektivu, sbíhají a tvoří ostrý obraz. Ohnisková vzdálenost je udávána v milimetrech a určuje, jak velké zorné pole má objektiv. Krátká ohnisková vzdálenost znamená široký záběr, zatímco dlouhá ohnisková vzdálenost znamená úzký záběr.

Například objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm bude mít zorné pole podobné zornému poli lidského oka. Objektiv s kratší ohniskovou vzdáleností, například 24 mm, bude mít širší záběr a bude vhodný pro fotografování krajiny nebo architektury. Objektiv s delší ohniskovou vzdáleností, například 200 mm, bude mít úzký záběr a bude vhodný pro fotografování sportovních událostí nebo divoké zvěře.

Jeden z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje schopnost přiblížení, je ohnisková vzdálenost. Objektiv s ohniskovou vzdáleností 10-40 mm a druhý objektiv s ohniskovou vzdáleností 40-160 mm oba mají zoom faktor 4x, ale druhý objektiv bude mít mnohem větší schopnost přiblížení, protože jeho nejdelší ohnisková vzdálenost je čtyřikrát větší než nejkratší ohnisková vzdálenost.

Velikost snímače

Dalším faktorem, který ovlivňuje schopnost přiblížení, je velikost snímače. Objektiv s určitým zoom faktorem bude poskytovat různou úroveň přiblížení na různých velikostech snímačů. Menší snímače mají menší plochu, na kterou světlo dopadá, a proto mají užší zorný úhel. Velké snímače mají větší plochu a širší zorný úhel.

Například, objektiv s ohniskovou vzdáleností 18-55 mm bude poskytovat větší úroveň přiblížení na APS-C snímači než na plném formátu, protože APS-C snímač má menší plochu než plný formát.

Posledním faktorem, který ovlivňuje schopnost přiblížení, je maximální clonové číslo. Čím menší je hodnota maximálního clonového čísla, tím méně světla může objektiv propustit, což může omezit schopnost přiblížení při snímání v nízkých světelných podmínkách.